Bloemmotieven / bolgewassen

1971
(Locatie) oorspronkelijke plaatsing

Fioretti College
Lisse
Nederland

21 beton reliëfs over een volledige schoolmuur van 58,5 x 2,5 m. In 2010 opgeslagen en in 2014 herplaatst in een nieuwe opstelling over 30 meter in de parkeergarage van sportcomplex De Waterkanten te Lisse. Gerestaureerd door dochter Hélène Min.

Zie ook de herplaatsing in 2014.

Betreft
Betongegoten reliëfs en...