Geen titel

1936
Oorspronkelijke plaatsing

Congregatie Ursulinen
Bergen (NH)
Nederland

De betreffende oude kapel en muurschildering per 1990 gesloopt.

(foto volgt binnenkort)

Betreft
Keimverf