Koning en Vrouwe van alle volkeren

1954
(Locatie) oorspronkelijke plaatsing

St. Jozephkerk
Alkmaar
Nederland

Twee ramen, later aangevuld met nog zes groepen van drie ramen. De kerk staat op de nominatie (2019) om verbouwd te worden tot appartementen.

(foto’s volgen binnenkort)

Betreft
Gebrandschilderd