Uit dankbaarheid

Jaap Min Uit Dankbaarheid
1952
(Locatie) oorspronkelijke plaatsing

MMS klooster Bijdorp
Voorschoten
Nederland

De voormalige school dient heden als woon/verzorgingshuis voor de kloosterorde.

Betreft
Gebrandschilderd