Uit dankbaarheid

Jaap Min Uit Dankbaarheid
1945
Oorspronkelijke plaatsing

MMS klooster Bijdorp
Voorschoten
Nederland

De voormalige school dient heden als woon/verzorgingshuis voor de kloosterorde.

Betreft
Gebrandschilderd