Verrijzenis en Maria

Jaap Min Verrijzenis en Maria
1962
(Locatie) oorspronkelijke plaatsing

RK Gregoriuskerk
Spierdijk
Nederland

De kerk is in 2017 gedeeltelijk verbouwd. De ramen (2.10 x 0.70 m) zijn nu onderdeel van verhuurde bedrijfsruimtes.

Betreft
Gebrandschilderd